Javna razgrnitev Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Maribor - prikaz območij