Prostorski portal Mestne občine Maribor je zbirka interaktivnih tematskih zemljevidov z različnimi tematikami, kot so namenska raba prostora in območja prostorskih aktov, prikaz območij možnosti pridobitve subvencij za zamenjavo vrste in vira ogrevanja, prikaz območij, na katerih ima Mestna občina Maribor predkupno pravico, prikaz cestnih zapor v Mestni občini Maribor, prikaz postaj in linij Mestnega avtobusnega prometa itd.